ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลิศชัยโอเอ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,660 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง