ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ม.18 บ้านหนองยูง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ม.18 บ้านหนองยูง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 6 ไร่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมชาย เหมาะแหล่ เป็นเงินทั้งสิ้น 56,700 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง