ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ม.7 บ้านเกาะใหญ่ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ม.7 บ้านเกาะใหญ่ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 3 ไร่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบูบากาก อุสนุน เป็นเงินทั้งสิ้น 28,350 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง