ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 6 ไร่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสาคร นาคะสรรค์ เป็นเงินทั้งสิ้น 56,700 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง