ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ดพร้อมด้ามจับ วันดินโลก ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ดพร้อมด้ามจับ วันดินโลก ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโมเดิร์นกราฟิค แอนด์พริ้นติ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,676 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง