สถานีพัฒนาที่ดินสตูลเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 23 มิ.ย. 65 นางสาวสุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล มอบหมายให้นางสาวอลิสา สมกาย เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสตูล เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ณ โรงเรียนบ้านปากบาง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” เป็นโครงการที่จังหวัดสตูลจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้บริการประชาชนในด้านต่างๆและได้รับทราบถึงปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง