ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น น้ำตาลธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน และถังทรงกระบอก จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจริญศรีการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 14,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง