ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ กค 819 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ กค 819 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,557.58 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง