ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการวัสดุสำนักงาน โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ถุงหรือกระเป๋า สมุดบันทึก ปากกาลูกลื่น และแฟ้ม จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลิศชัยโอเอ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,900 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง