ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5389 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5389 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสตูลแอร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,750 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง