ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุการเกษตร โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น น้ำตาลธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน จำนวน 400 กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส.การเกษตร เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง