ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปุ๋ยหมัก จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส การเกษตร เป็นเงินทั้งสิ้น 85,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง