ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวโพดหวาน-ถั่วลิสง โครงการวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวโพดหวาน-ถั่วลิสง โครงการวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างงาน จำนวน 48 จุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาแมน สาและ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง