ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บผลผลิตข้าวโพดหวาน-ถั่วลิสง โครงการวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเก็บผลผลิตข้าวโพดหวาน-ถั่วลิสง โครงการวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงการจ้างงาน จำนวน 48 ตัวอย่าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาแมน สาและ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง