ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเหมารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงการจ้างงาน จำนวน 5 วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิเชต หวันสู โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง