ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 6 ห้อง ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น โดยวิธีคัดเลือก

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 6 ห้อง ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น โดยวิธีคัดเลือก ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย จำนวน 1 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรัตนะก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,573,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง