ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการอบรมหมอดิน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงานโครงการอบรมหมอดิน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ถุงหรือกระเป๋า สมุดบันทึก/กระดาษสำหรับบันทึก และปากกาลูกลื่น จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลิศชัยโอเอ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,300 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง