ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่ ม.2 บ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล จำนว 13-2-00 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่ ม.2 บ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล จำนว 13-2-00 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างงาน จำนวน 13.2 ไร่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจุนษุภรณ์ ซุ้ยขาว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 127,575 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง