ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูกในพื้นที่ ม.3 บ้านผัง 7,10,45 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล จำนวน 13-2-00 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูกในพื้นที่ ม.3 บ้านผัง 7,10,45 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล จำนวน 13-2-00 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างงาน จำนวน 13.5 ไร่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายหมาดดม หมีดนุ้ย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 127,575 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง