ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ลุ่ม-ดอน (ที่สูง)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ลุ่ม-ดอน (ที่สูง)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธาม การโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 270,600 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง