ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agi Map ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agi Map ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายซุลัยมาน เจ๊ะหลี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 79,900 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง