ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโมเดิร์นกราฟิค แอนด์ พริ้นติ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,750 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง