ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน (ที่สูง) ในพื้นที่ บ้านปาล์ม 7 ม.7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน (ที่สูง) ในพื้นที่ บ้านปาล์ม 7 ม.7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามการโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 930,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง