ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างทำสติกเกอร์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น สติกเกอร์และวัสดุสำหรับการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ ดี ไซน์ กราฟิก แอนด์ปริ้นติ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง