Posts: 386

satun12

Latest Posts by the Author

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงวิจัยฯ
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงวิจัยฯ
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงวิจัยฯ
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงวิจัยฯ
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล และโฟมบอร์ด
 17. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2563
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุการเกษตร
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ากรอกปุ๋ยหมักใส่กระสอบ
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างกลับกองปุ๋ยหมักพด. 50 ตัน ครั้งที่ 1
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017