ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ผลิตน้ำหมักชีวภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน

Read more