ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บตัวอย่างดินแปลงทดลองโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการดินกรดที่เหมาะสมร่วมกับลดอัตราปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าวโพดหวาน-ถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเก็บตัวอย่างดินแปล […]

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุการเกษตร (เมล […]

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บตัวอย่างดินแปลงทดลองโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการดินกรดที่เหมาะสมร่วมกับลดอัตราปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าวโพดหวาน-ถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเก็บตัวอย่างดินแปล […]

Continue Reading