สถานีพัฒนาที่ดินสตูล ร่วมกับการยางแห่งประเทศสาขาละงู ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ยางพาราตำบลละงู

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวสุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ นักว […]

Continue Reading

สถานีพัฒนาที่ดินสตูลเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 23 มิ.ย. 65 นางสาวสุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ นักวิชากา […]

Continue Reading