สถานีพัฒนาที่ดินสตูลเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 23 มิ.ย. 65 น

Read more