หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 2 บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอล.พี.เค คอนกรีต เป็นเงินทั้งสิ้น 37,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลนอคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน 12 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลนอคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน 12 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 12 บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอล.พี.เค คอนกรีต เป็นเงินทั้งสิ้น 222,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอล.พี.เค คอนกรีต เป็นเงินทั้งสิ้น 18,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017