ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ตามแบบเลขที่ พด.12 สต.5/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน

Read more