หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน ตำบลกำแพง และพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 310,000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านผัง 14 และหมู่ที่ 7 บ้านผัง 13,15,18 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 230,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดูเเลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพราะปลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐-๐-๐๐ ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยไทร ตำบล ละงู อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล พิกัด E ๖๑๗๖๘๘ N ๗๕๕๖๕๔ จำนวน อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าวได้รับผู้จ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017