ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม – ดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการจั […]

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.12 สต.4/2565 ปริมาตรดินขุด 1,080 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างระบบอนุรั […]

Continue Reading