ป้ายกำกับ: กระดาษ A4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อกระดาษ A4 และกระดาษโรเนียว A4

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าซื้อกระดาษ A4 และกระดาษโรเนียว A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017