ป้ายกำกับ: ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ กค 3686 สตูล

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ กค 3686 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ กข 2677 สตูล

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  ดดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ กข 2677 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิยางยนต์สตูล (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ กข 5389 สตูล

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ กข 5389 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ดิยางยนต์สตูล (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017