ป้ายกำกับ: จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่บ้านโคกพิลา หมู่ที่ 3 ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่บ้านฉลุงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017