ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน

Read more