ป้ายกำกับ: ปรับปรุงพื้นที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินปูนฝุ่น

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจัดซื้อหินปูนฝุ่น  จำนวน 230 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อหินปูนฝุ่น  โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดังกล่าว  ได้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน  จำนวน 6,607 ต้น  โดยวิิธีการคัดเลือก  นั้น  บัดนี่  การดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน  ดังกล่าว  ได้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่บ้านปิใหญ่ ม.5 ต.กำแพง อ.ละงู

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม(N)  ภายใต้โครงการบริหารการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning By Agri-Map)  แบบเลขที่  พด.12 สต.พ.1/2561  ในพื้นที่บ้านปิใหญ่  ม.5  ต.กำแพง  อ.ละงู  จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว
(เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017