ป้ายกำกับ: ป้ายเหล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็ก

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าจ้างทำป้ายเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสา

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าจ้างทำป้ายพร้อมเสา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ / จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  นายอิทธิพล  ตั้งสุชล (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสาเหล็ก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง  ค่าจ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสาเหล็ก  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017