ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ บ้านบารายี ต.นาทอน ปละบ้านโพธิ์ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุงหว้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ บ้านบารายี ต.นาทอน ปละบ้านโพธิ์ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุงหว้า

ตามที่ หรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนิน […]

Continue Reading
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ บ้านราไวใต้ ม.๒ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ บ้านราไวใต้ ม.๒ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเ […]

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเ […]

Continue Reading