ป้ายกำกับ: ฟื้นฟูพื้นที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ บ้านบารายี ต.นาทอน ปละบ้านโพธิ์ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุงหว้า

ตามที่ หรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำโครงสร้างของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ก.๖/๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในพื้นที่บ้านบารายี ม.๗ ต.นาทอน,บ้านโพธิ์ ม.๖ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ บ้านราไวใต้ ม.๒ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำระบบโครงสร้างของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  แบบเลขที่  พด.๑๒ สต.ก.๕/๒๕๑๖  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำระบบโครงสร้างของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ก.๔/๒๕๖๑  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017