ป้ายกำกับ: รถยนต์รับจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ารถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้)

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่ารถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมารถยนต์รับจ้างปรับอากาศไม่ประจำทาง นายไพศาล ยุวเศวต

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าจ้างเหมารถยนต์รับจ้างปีับอากาศไม่ประจำทาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017