ป้ายกำกับ: รถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างรถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้)

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าจ้างรถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017