ป้ายกำกับ: หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14-2-00 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านซอย 8 ,หมู่ที่ 2 บ้านซอย 10 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์ฺหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านซอย 8 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน 14-2-00 ไร่ พิกัด E 610196 N 760458 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์ฺหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม)

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 10-0-00 ไร่ พิกัด E 582863 N775333 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์ฺหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายฯ ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017