ป้ายกำกับ: เตรียมหลุมปลูกพันธุ์ไม้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาเตรียมหลุมปลูกพันธุ์ไม้

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาเตรียมหลุมปลูกพันธุ์ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017