ป้ายกำกับ: โครงไม้ไผ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำโครงไม้ไผ่และโครงเหล็ก

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าจ้างทำโครงไม้ไผ่และโครงเหล็ก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017