ป้ายกำกับ: โฟมบอร์ด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์โฟมบอร์ด

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง พิมพ์สติกเกอร์โฟมบอร์ดเพื่อใช้จัดนิทรรศการ  งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน  จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017