ข่าวกิจกรรมสถานี

พื้นที่ป่าไม้ถาวร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา นายวีระพจน์ เรืองมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียด
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นำโดยนายวีระพจน์ เรืองมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน เรื่องพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ยังไม่ได้สำรวจจำแนกประเภทที่ดิน จังหวัดขลา โดยมีเจ้าหน้าที่ สพข.12 เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ยังไม่ได้สำรวจจำแนกประเภทที่ดิน จังหวัดขลา โดยมีเจ้าหน้าที่ สพข.12 เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

ปิดความเห็น บน พื้นที่ป่าไม้ถาวร