ข่าวหน่วยพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลาส่งหมอดินอาสาเข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2567👨🏻‍🌾


🌻วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายวีระพจน์ เรืองมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา มอบหมายให้นางอารีย์ สวนแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ดิน กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 เข้าสัมภาษณ์ นายปริญญา บุรีรักษ์ หมอดินอาสาประจำตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเข้ารับการเข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2567 ซึ่งครั้งนี้เป็นการคัดเลือกในระดับเขต เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับกรม และเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป🌻

ปิดความเห็น บน สถานีพัฒนาที่ดินสงขลาส่งหมอดินอาสาเข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2567👨🏻‍🌾