ข่าวหน่วยพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ลงพื้นที่ร่วมโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) จ.สงขลา

วันที่ 19 มกราคม 2567 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา โดยนายวีระพจน์ เรืองมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ได้มอบหมายให้นางสาวกรเกศ เรืองกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายธีรพจน์ ทองเหล่ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธภัทร ทองไหม นักวิชาการเกษตร นำคณะลงพื้นที่ตามโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พร้อมคณะ เพื่อเก็บข้อมูลจากเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563-2565 ทั่วประเทศ โดยในพื้นที่จังหวัดสงขลา 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มใต้ร่มบุญ จำนวน 9 ราย และกลุ่มเกษตรผสมผสานตำบลปากรอ จำนวน 3 ราย เพื่อสรุปผลและจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนงานต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *