รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน  รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ประจำงวด  2  ประจำปี  2562 (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 24 บ่อ ในพื้นที่ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จำนวน 5 บ่อ , ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จำนวน 4 บ่อ , ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จำนวน 6 บ่อ , ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จำนวน 2 บ่อ , ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จำนวน 1 บ่อ และ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำระบบโครงสร้างของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบเลขที่ พด.12 สต.ก.4/2562 ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 แปลง ในพื้นที่บ้านอุไร ม.8 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล (จำนวน 2 แปลงย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017 Frontier Theme