รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ประจำงวดที่ 5

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070080095 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดูเเลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพราะปลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐-๐-๐๐ ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยไทร ตำบล ละงู อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล พิกัด E ๖๑๗๖๘๘ N ๗๕๕๖๕๔ จำนวน อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าวได้รับผู้จ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสาเหล็ก

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/ จัดจ้าง ค้าจ้างทำป้ายเหล็ก พร้อมเสาเหล็ก โดยเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ / จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017 Frontier Theme