ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บผลผลิตข้าวโพดหวาน-ถั่วลิสง โครงการวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเก็บผลผลิตข้าวโพดห […]

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวโพดหวาน-ถั่วลิสง โครงการวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูลผลผล […]

Continue Reading