เดือน: พฤศจิกายน 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านซอย ๘ (สถานีฯ) ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนิการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จำนวน ๓-๐-๐๐ ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านซอย ๘ (สถานีฯ) ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งใหญ่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนิการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จำนวน ๑๑-๒-๐๐ ไร่  ในพื้นที่หมู่ที่  ๘  บ้านทุ่งใหญ่  ต.นาทอน  อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ.ซอย๘ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนิการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จำนวน ๑๗-๒-๐๐ ไร่  ในพื้นที่หมู่ที่  ๗  บ้านซอย ๘  ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017