ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านซอย ๘ (สถานีฯ) ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งใหญ่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ.ซอย๘ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง