ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 6 ห้อง ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อส […]

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเหมารถยนต์รับจ้างไ […]

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บตัวอย่างดินแปลงทดลองโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการดินกรดที่เหมาะสมร่วมกับลดอัตราปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าวโพดหวาน-ถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเก็บตัวอย่างดินแปล […]

Continue Reading