ป้ายกำกับ: จ้างก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดทำโรงเรือนเพาะปลูกผักบนกระเบื้อง โครงการนำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างก่อสร้างจัดทำโรงเรือนเพาะปลูกผักบนกระเบื้อง โครงการนำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีคัดเลือก นั้น บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ต.ควนสตอ จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ต.ควนสตอ จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน(93.14.18.00) จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรัตนะก่อสร้าง (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ต.วังประจัน จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ต.วังประจัน จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน(93.14.18.00) จำนวน 2 บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรัตนะก่อสร้าง (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017